Vanhempien ohjauskäynnit

Nuorten psykoterapiakuntoutukseen liittyen vanhemmille tai muille nuoren huoltajille voidaan hakea KELAn tukemia ohjauskäyntejä. Ohjauskäyntien tarve arvioidaan osana nuoren kuntoutuksen suunnittelua. KELAn tuen hakemista varten tarvitaan psykiatrin laatima b-lausunto.