Paripsykoterapia

Me ihmiset synnymme suhteesta ja suhteeseen. Tarvitsemme kasvaaksemme ja kehittyäksemme suhteita tärkeisiin toisiin ihmisiin. Turvallisessa ihmissuhteessa tarjoutuu henkisen kasvun ja korjaavien kokemusten mahdollisuuksia läpi elämän.

Parisuhde on sekä haaste että mahdollisuus. On sanottu, että parisuhde lepää vain lyhyitä hetkiä. Parisuhteen kannettavaksi tarjoutuu aineksia molempien puolisoiden aikaisemmasta elämänhistoriasta, yksilöllisistä kasvutapahtumista sekä parisuhteen ja perheen arjesta.  Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, mitä parisuhde kertoisi, jos osaisi puhua.

Paripsykoterapiassa pyritään ymmärtämään ilmiöiden taustoja ja liittämään niitä isompiin yhteyksiin. Terapiassa on mahdollisuus miettiä, tarvitaanko tilanteeseen muutosta ja millaisin keinoin siihen voitaisiin päästä. Joskus auttaa sekin tieto, että parisuhteen ongelmista suurin osa on ns. ikuisia eli ratkaisemattomia ongelmia, joiden kanssa voidaan oppia elämään ilman, että niitä yritetäänkään ratkaista.

Parisuhde on tunnesuhde. Monet parisuhteen ongelmat voidaan nähdä parin välisen tunneyhteyden heikkenemisenä tai katkeamisena. Jo pelko tunneyhteyden heikkenemisestä aktivoi inhimilliset perustarpeet tulla ymmärretyksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi. Aiemmista suhdekokemuksista riippuen tähän voi liittyä hyvinkin voimakasta psyykkistä reagointia.

Joissakin tilanteissa paripsykoterapia sopii hoitomuodoksi myös silloin, kun jommallakummalla puolisoista on hoitoa vaativia masennus- tai ahdistusoireita. Paripsykoterapia saattaa olla tarpeen myös yksilöterapian tukena.

Ennen varsinaisen psykoterapian alkamista tarvitaan 1-2 arviointikäyntiä, joiden aikana selvitellään, onko paripsykoterapia tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Pariterapiakäynnin kesto on 90 minuuttia ja käyntitiheys tarpeenmukaisesti 1-3 viikon välein.