Psykoterapia

Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jonka tarkoituksena on lievittää ja poistaa psyykkistä kärsimystä.  Psyykkinen kärsimys voi ilmetä esim. masennuksena, ahdistuksena tai ruumiillisina oireina. Onnistuessaan psykoterapia tukee henkistä kasvua ja kehitystä sekä lisää itseymmärrystä ja henkilön omia valmiuksia ratkaista ongelmia. Psykoterapian tavoitteena on lisätä psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia.

Ennen psykoterapian aloittamista tutkitaan, onko asiakkaan tilanne psykoterapian keinoin autettavissa. Tutkimusvaiheessa arvioidaan myös, minkä tyyppinen terapiamuoto olisi tarkoituksenmukaisin. Tutkimusvaihe koostuu 3-5 tapaamisesta, joissa kartoitetaan terapian tarve, terapiamuoto ja toteutusmahdollisuudet.

Mikäli päädytään psykoterapian aloittamiseen, tehdään terapiasopimus, joka luo puitteet luottamukselliselle yhteistyölle.