Perheterapia

Perhe on paljon enemmän kuin jäsentensä summa.  Vanhempien parisuhde on lasten koti ja kasvualusta. Lapset aistivat herkästi vanhempiensa suhteen laatua ja reagoivat siihen. Lasten kasvu ja kehitys aktivoivat vanhemmissa omia, saman ikävaiheen kokemuksia, jotka heijastuvat perhesuhteisiin.  Perheen kehitysvaiheet sekä odotetut ja yllättävät elämäntapahtumat vaikuttavat perhesysteemin toimintaan. Muutokset voivat näkyä hyvin eri tavoin esim. perheenjäsenten tavoissa toimia.  Joskus ongelmat saattavat olla tarkemmin tarkasteltuna perheenjäsenen ratkaisuyrityksiä vaikeaan, psyykkistä kestokykyä koettelevaan tilanteeseen.

Perheterapiaistuntoihin voivat osallistua kaikki perheenjäsenet. Osallistujien kokoonpano voi vaihdella tarpeenmukaisesti. Perheterapiakäynnin kesto on tavallisesti 90 min.